Foto delavnica “ARHITEKTURA”

 Med zanimive teme, ki so delo človeških rok, sodi tudi fotografiranje arhitekture.

Pod tem pojmom lahko zajamemo več motivov, na primer mesta, vasi, zanimive mestne trge, ulice ali četrti, posamezne stavbe, privlačne arhitekturne detajle in še in še.
Fotografiranje arhitekture ponuja nekaj možnosti, ki jih lahko raziskujemo in spoznavamo v večji meri kot pri drugih motivih. Ena od teh je zelo različen kot pogleda.
Arhitektura je lahko tudi dober »pripomoček« za študij kompozicijskih prvin, ki nam izboljšajo posnetke.
 
                                                                                                                                                                                                            (iz revije Moj mikro)
 
Lepo napisano kajne?
in to “lepo napisano teorijo”  smo 08.06.2013 s pomočjo mentorja in dobrega znanca fotoarhitekture  Antona Tratnika prenesli na tipala!